Co-Grow

Co-Grow

Typ av tjänst: Dela


Co-grow handlar om att dela med sig av outnyttjade trädgårdsytor. Genom att annonsera att man är villig att dela sin trädgård, kan en frivillig med intresse för odling och trädgård matcha ihop sig. Genom att matcha en outnyttjad trädgård med en frivillig gratis arbetskraft får båda parter ut något av det, sin hobby eller en omskött trädgård.

Kontakt: info@co-grow.se
Hemsida: http://www.co-grow.se

Redaktion Temavecka