Tag Archive naturreservat

Tyresta nationalpark & naturreservat

Typ av tjänst: Dela

 

Beläget innanför Tyresta naturreservat ligger Tyresta nationalpark och tillsammans bildar de ett av Sveriges största orörda skogspartier. Med sitt sprickdalslandskap och variationsrika urskog är det en vacker plats. Nationalparken tillåter dessutom friluftsliv. Riktar sig till alla som gillar natur och friluftsliv.

 

Hemsida: http://www.tyresta.se